شیوه قرعه کشی و تقسیم جایزه بین برندگان


چگونگی قرعه کشی و انتقال جایزه به دور بعد در صورت نبود برنده:

  • قرعه کشی بر اساس زمان کشور انگلستان زمان بندی شده است.
  • زمان قرعه کشی روزهای جمعه ساعت ۲۰ و فروش بلیط روزهای جمعه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ میسر نخواهد بود.
  • برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاه و تقلب، تمام بلیط های خریداری شده روز جمعه ساعت ۱۸ بر روی سایت منتشر خواهند شد.
  • نتیجه قرعه کشی سایت پارس لاتاری دقیقا مشابه پنج عدد اصلی قرعه کشی روزهای جمعه Thunderball Lottery کشور انگلستان است که راس ساعت ۲۰ انجام میشود، برای مشاهده زنده قرعه کشی میتواند از سایت BBC iPlayer و یا YouTube استفاده فرمایید، در ضمن تکرار آن را می توانید از سایت BBC One راس ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز مشاهده کنید.
  • نتیحه قرعه کشی روی سایت قرعه کشی پارس منتشر می شود و برندگان توسط آدرس ایمیل ثبت شده آنها درهنگام ثبت نام، آگاه خواهند شد.
  • اگر برنده ای وجود نداشته باشد جایزه به قرعه کشی بعد افزوده خواهد شد و این عمل تا حداکثر ۱۰ بار می تواند صورت گیرد، بعد از ۱۰ بار قرعه کشی بدون برنده، جایزه بین کسانی که بیشترین تعداد اعداد مشابه اعداد قرعه کشی داشته باشند، تقسیم خواهد شد.

نحوه تقسیم جایزه بزرگ بین برندگان:

  • جایزه بزرگ به برنده یا برندگانی که هر ۵ شماره را داشته باشند، تقسیم و بطور مساوی پرداخت خواهد شد.
  • در تمام قرعه کشی ها به کسانی که ۴ شماره در یک ردیف مشابه با شمارهای قرعه کشی شده داشته باشند مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
  • در تمام قرعه کشی ها به کسانی که ۳ شماره در یک ردیف مشابه با شمارهای قرعه کشی شده داشته باشند مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
تقسیم بندی جایزه
۵ شماره مشابه در یک ردیف برنده جایزه بزرگ
۴ شماره مشابه در یک ردیف ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۳ شماره مشابه در یک ردیف ۲۰٫۰۰۰ تومان