شیوه قرعه کشی و تقسیم جایزه بین برندگان


چگونگی قرعه کشی و انتقال جایزه به دور بعد در صورت نبود برنده:

  • قرعه کشی بر اساس زمان کشور انگلستان تنظیم شده است.
  • زمان قرعه کشی روزهای جمعه ساعت ۲۰ و فروش بلیط روزهای جمعه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ میسرنخواهد بود.
  • برای جلوگیری از هر گونه سواستفاه و تقلب، تمام بلیط های خریداری شده روز جمعه ساعت ۱۸ بر روی سایت منتشر خواهند شد.
  • نحوه انجام قرعه کشی، نتیجه قرعه کشی سایت پارس لاتاری دقیقا مشابه پنج عدد اصلی قرعه کشی روزهای جمعه  Thunderball Lottery انگلستان است که راس ساعت ۲۰ انجام میشود، برای مشاهده زنده قرعه کشی میتواند از سایت BBC iPlayer و یا YouTube استفاده فرمایید، در ضمن تکرار آن را می توانید از سایت BBC One راس ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز مشاهده کنید.
  • نتیحه قرعه کشی روی سایت قرعه کشی پارس منتشر می شود و برندگان توسط آدرس ایمیل ثبت شده آنها درهنگام ثبت نام، آگاه خواهند شد.
  • اگر برنده ای وجود نداشته باشد جایزه به مبلغ قرعه کشی بعد افزوده خواهد شد و این عمل تا حداکثر ۱۰ بار می تواند صورت گیرد، بعد از ۱۰ بار قرعه کشی بدون برنده، جایزه بین کسانی که بیشترین تعداد اعداد مشابه اعداد قرعه کشی داشته باشند، تقسیم خواهد شد و اگر هیچ برنده ای وجود نداشنه باشد تماما صرف امور نیک خواهد شد. 

نحوه تقسیم جایزه بزرگ بین برندگان:

  • ۹۵٪ جایزه بزرگ به برنده یا برندگانی که هر ۵ شماره را داشته باشند، تقسیم و بطور مساوی پرداخت خواهد شد.
  • ۰۵٪  جایزه بزرگ به موسسات خیریه پرداخت و یا صرف امور خیریه خواهد شد.
  • در تمام قرعه کشی ها به کسانی که ۴ شماره در یک ردیف مشابه با شماره های قرعه کشی شده، داشته باشند مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
  • در تمام قرعه کشی ها، کسانی که ۳ شماره در یک ردیف مشابه با شماره های قرعه کشی شده، داشته باشند، می توانند دو بلیط رایگان برای قرعه کشی بعد خریداری کنند.
تقسیم بندی جایزه
۵ شماره مشابه در یک ردیف ۹۵٪ از جایزه بزرگ
۴ شماره مشابه در یک ردیف ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۳ شماره مشابه در یک ردیف مبلغ خرید دو بلیط رایگان به حساب شما افزوده خواهد شد
برای کارهای نیک و خیریه ۰۵٪ از جایزه بزرگ