قرعه کشی روز ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

نتیجه قرعه کشی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ ۰۶٫۱۵٫۱۸٫۱۹٫۳۴

در قرعه کشی روز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ دور دهم برنده ای برای جایزه بزرگ نداشتیم، بنابراین مبلغ جایزه یعنی ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای کارهای نیک و اهدا به موسسات خیریه صرف خواهد شد، اطلاعات بیتشر در این خصوص بر روی وبسایت منتشر خواهد شد.

با آرزوی خوش اقبالی شما در قرعه کشی بعد.